איך חוזרים הביתה בלי בכי?

איך חוזרים הביתה בלי בכי?

דגשים לתשומת ה-

1. אתם מובילים! החלטתם משהו? עימדו בו.
2. אתם יודעים מה אפשר ומתי. יש מצבים בהם צריך לומר לא.
3. איומי סרק רק מחלישים את המילה של ההורים.
4. שוחד מלמד לצפות לתמורה.
5. אמרו שאתם מבינים לליבם, אבל עכשיו אי אפשר.

להורדה

היזכרו במקרה שקרה היום שבו הילד לא נענה להחלטה שלכם.

השיבו על השאלות: באיזו מידה...

  1. הצלחתם לעמוד מאחורי ההחלטה שלכם
  2. אף פעםלעיתיםלרובתמיד
  3. הרגשתם נוח לומר לילדים "לא!"
  4. אף פעםלעיתיםלרובתמיד
  5. נמנעתם מלהשתמש באיומים
  6. אף פעםלעיתיםלרובתמיד
  7. נמנעתם מלהשתמש בשוחד ופרסים
  8. אף פעםלעיתיםלרובתמיד
  9. הבעתם הזדהות עם ההרגשה של הילדים
  10. אף פעםלעיתיםלרובתמיד